Diagnostyka stopy

Dzięki stosowaniu wspomaganego komputerowego systemu MediLogic, współczesna diagnostyka stóp stała się w wielu kwestiach kluczem do sukcesu lekarzy i protetyków.

Dzięki użyciu systemu MediLogic w celu zmierzenia podeszwowego nacisku stopy i rozkładu masy, użytkownik potrafi dokonać precyzyjne analizy wyników oraz zapisać informacje o statycznym i dynamicznym obrazie ludzkiej stopy.

Dane dotyczące nacisku są niezastąpione w celu przeprowadzenia udanej korekcji stóp, w szczególności w przypadku niebezpiecznych deformacji stóp, takich jak zespół stopy cukrzycowej lub deformacji spowodowanych schorzeniami reumatycznymi, a także dla sportowców.

Cechy:

Wykrywa miejsca nacisku podeszwowego i punktów maksymalnego nacisku.

Łatwy w użyciu, nieskomplikowana procedura pomiarowa, transmisja bezprzewodowa i czytelne przedstawienie graficzne, umożliwiające analizę pomiarów.

Dynamiczny pomiar wewnątrz obuwia przy użyciu elastycznych wkładek pomiarowych. Pomiar można przeprowadzić niezależnie od miejsca, np. podczas uprawiania sportu.
Zapraszamy